نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس:
کاهش یا افزایش امضاها پس از ارسال سئوال به رئیس‌ جمهور ممکن نیست

خبرگزاری فارس: نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش یا افزایش امضاها پس از ارسال سئوال به رئیس‌ جمهور ممکن نیست

خبرگزاری فارس: کاهش یا افزایش امضاها پس از ارسال سئوال به رئیس‌ جمهور ممکن نیست

انوشیروان محسنی بندپی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در نوشهر با اشاره به رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح مواد 196 و 197 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح سئوال از رئیس جمهور بیان داشت: پس از ارسال سئؤال برای رئیس‌جمهور کاهش یا افزایش امضاها ممکن نیست.

 محسنی خاطرنشان کرد: در جلسه علنی امروز مجلس بررسی طرح دو ماده‌ای اصلاح مواد 196 و 197 آیین‌نامه داخلی مجلس که ناظر به نحوه سئوال از رئیس جمهور بود، اختصاص داشت.

وی با اشاره به اینکه تنها یک ماده از این طرح مورد تصویب قرار گرفت، اظهار داشت: بر اساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان درباره وظایف رئیس جمهور سئوالاتی دارند باید آن را به امضا رسانده و تسلیم رئیس مجلس کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: رئیس مجلس پس از دریافت سئوالات آن را به کمیسیون‌های تخصصی داده و هر کمیسیون نیز باید ظرف یک هفته نسبت به جلسه نماینده رئیس جمهور و نماینده‌ای از سئوال‌کنندگان اقدام کند و پاسخ ارائه شده را به نمایندگان سئوال کننده گزارش دهد.

وی تصریح کرد: پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از سئوال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در نخستین جلسه سئوال یا سئوالات آنان را قرائت و هرچه سریع‌تر برای رئیس جمهوری ارسال کنند که این سئوال یا سئوالات ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پس از ارسال سئؤال برای رئیس‌ جمهور کاهش یا افزایش امضاها ممکن نیست، بیان داشت: همچنین تعداد سئوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد.